Close
Advertiser
loading...

adnow

loading...
loading...

เฮทั้งประเทศ !! “ธนาคารปล่อยกู้” ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่เดือนละ 2,000 เท่านั้น แค่ทำตามแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ !??

ด่วน! โอกาสดีมาแล้ว ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผ...


ด่วน! โอกาสดีมาแล้ว ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแพ็กเกจ ในโครงการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ประกอบการเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการบ้านประชารัฐ ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยเบื้องต้นจะร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยต้องการมีบ้าน (โพสต์ ไฟแนนซ์) ในอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ในราคาบ้านไม่เกิน 7 แสนบาท กับบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขที่ แตกต่างกันในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ ธนาคารออมสิน จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการสร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยในราคาบ้านหลังละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยจะร่วมกับ ธอส.และธนาคารกรุงไทยในการให้สินเชื่อโครงการ
ทางด้านนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า วงเงินเบื้องต้นที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อบ้านประชารัฐ มีจำนวน 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจาก ธอส. 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารออมสิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เป็นเวลา 3 ปี ในราคาประมาณ 5-7 แสนบาท/ยูนิต หากกรมธนารักษ์สามารถพัฒนาพื้นที่และผู้ประกอบการเอกชนพัฒนาได้เร็ว ก็สามารถขยายวงเงิน เพิ่มอีกได้
ทั้งนี้ ธอส.พร้อมให้วงเงินสินเชื่อกับผู้ประกอบการเอกชน หรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ที่ต้องการจะสร้างบ้าน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ส่วนผู้กู้รายย่อยซึ่งมีรายได้น้อย เป็นดอกเบี้ยผ่อนปรนเช่นกัน โดยปกติราคาที่ 5-7 แสนบาท/ยูนิต จะผ่อน 3,500-3,600 บาท แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจนี้จะผ่อนเดือนละ 2,200-2,400 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้าน และลดการผ่อนชำระ โดยกระทรวงการคลังต้องกำหนดเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เพราะจำนวนยูนิตไม่เพียงพอรองรับทุกคน แต่ ธอส.ได้พัฒนาระบบไว้หมดแล้ว พร้อมเปิดลงทะเบียนหาก ครม.เห็นชอบก็จะประกาศเกณฑ์ คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่างๆ และตรวจสอบการให้สินเชื่อบ้านหลังแรกว่าจะให้สิทธิก่อนหรือไม่


0 comments

adnow

loading...
loading...

adnow

loading...

Flickr Images